Tidigare ...

 

 

Föreläsningar om ekonomiskt bistånd

(I datavärlden blir inte alltid alla bokstäver som man tänkt sig: z, å, ä, ö ...)

 

Eftersom det i min dator är ett enda virrvarr med dokument som jag samlat på mig, och producerat, under förberedelser inför olika uppdrag har jag valt att på detta sätt göra back up av presentationer och färdiga kursdokument genom att lägga ut det på denna sida

 

 

Många saker liknar varandra, men varje bildspel och dokumentation är unikt. Så vitt jag vet är de fakta som jag tagit med korrekta - eller var det när de gjordes.

 

Ambitionen är inte att ha den här sidan uppdaterad.

 

Ambitionen är inte att stycka sönder bildspelen i ämnen, så att material om exempelvis EU-medborgare, rättssäkerhet och missbrukare blir lättare att hitta.

 

Ambitionen är inte att göra en förteckning över, och länkar till, de regeringsrättsdomar som man oftast stöter på när man handlägger ekonomiskt bistånd.

 

Ambitionen är inte att skriva en bok "Får en socialbidragstagare vara glad?", som tar upp såväl konkreta som abstrakta frågeställningar och klurigheter.

 

Ambitionen är inte att i Karlstad ha en nationell årlig tvådagars kurs/seminarium/utbildning med senaste årets nyheter och tillfälle till erfarenhetsutbyte kommuner emellan.

 

Ambitionen är inte att i Karlstad varannan vecka ha ett "Handläggarcafé" med en förmiddag kring något aktuellt, eller inaktuellt, ämne, dit alla som handlägger ekonomiskt bistånd är välkomna att delta i, eller lyssna på, jobbprat.

 

Ambitionen är inte att göra en checklista eller modell för hur en kommun "bäst" utformar sina riktlinjer.

 

Ambitionen är inte heller att ha en blogg där man kan diskutera ekonomiskt bistånd eller andra filosofiska tankar, men ...

 

 

Pollensamlande är en vanlig bisyssla och för mig är föreläsandet en bisyssla. Därför detta, i mitt tycke, vitsiga ordval i menyraden!

 

Molkom måndagkväll februari 2012.

 

?

nilsallan@hotmail.com © 2012 å framåt antar jag • Jättekul om du hittar nå´t som du kan använda, men kom ihåg att det är jag som gjort allt å att jag fråntar mig allt ansvar för om det är rätt eller inte :-)• Mejla om du vill nå´t, exv använda nå´t av materialet.

www.nilsallan.se