Sidan "Svar" uppdaterades senast 2000-07-25 klockan 10:35 av NA
Första sidan.

Demokratins revolution

Snabbaste politikersvar (Övrigt)

Nr

Datum

Namn (länkade till sina svar längre ner) Parti Emot (1) - För (5)
  1 Lördag 4 Mars 12:34 Göran Norlander s Tanken är god, men
2 4 Mar 12:43 Birgitta Sellén c 3
3 4 Mar 16:14 Dan Kihlström kd 2
4 4 Mar 20:07 Johnny Gylling kd 3
5 4 Mar 21:41 Eva Flyborg fp 2
6 4 Mar 22:21 Eskil Erlandsson c 3
7 4 Mar 23:19 Rolf Gunnarsson m ?
8 Söndag 5 Mar   9:23 Kenneth Johansson c 2 och 5
9 5 Mar  10:19 Inger Segelström s ?
10 5 Mar  11:28 B-M Lindkvist s 2,5
11 5 Mar  17:50 Lars Ohly flera inlägg v 1
12 Måndag
6 mars
Inge Carlsson s 2
13 6 mars Helena Höij kd 2
14 6 mars Kia Andreasson mp 3 ?
15 6 mars Cecilia Magnusson m 1
16 6 mars Tom Heyman m 2
17 6 mars Sven Erik Sjöstrand v 3,5
18 6 mars Jonas Ringqvist v skeptisk
19 6 mars Willy Söderdahl v 2
20 Onsdag
8 mars
Torgny Danielsson s 1
21 8 mars Henrik Landerholm m 1-2 ?
22 8 mars Sture Arnesson v 2
23 Fredag 10 mars Martin Nilsson s 1
24 15 mars Lennart Värmby v 3
25 16 mars kl 05:36 Ingegerd Saarinen mp 1
26 16 mars Rose-Marie Frebran kd 2
27 16 mars Henrik S Järrel m 1
28 17 mars Jan Backman m 2
29 21 mars Lisbeth Staaf-Igelström s 2
30 3 april Lennart Dahléus c ?
Jag skickade 00-01-30 e-post till DN:

"Debatt om demokrati, politikerförakt, folkomröstning, postgiroförsäljning och informationssamhället - nog är tiden mogen för att nytänkande skall leda fram till handling?"

och bifogade skrivelsen med Idéen, som skulle komma att revolutionera demokratin!

Svar på e-posten redan nästa dag:

"Från:     maria.von.bolton@dn.se @ dn.se
Datum:    2000-01-31 11:08:23
Tack för erbjudandet. Men av utrymmesskäl har vi tyvärr ingen möjlighet att publicera artikeln.
Med vänlig hälsning
Ingmar Nevéus
Debattredaktör"

Ärthjärnor, tänkte jag.
Upp


Lördag 4 mars
Tanken är god men jag tror  det blir svårt att avgöra vilka frågor som skall
avgöras genom folkomröstning.
Det finns också en risk i att man inte har  helhetsbilden. Betr emu anser jag
att det skall vara folkomröstning.

MVH
Göran Norlander
Tack för Ditt svar!

Du var den som svarade först av alla. (Se hemsidan http://members.xoom.com/Demokratin/folkomrostning/ . Jag hoppas att Du inte tycker det är fel att jag tog med ett kort på Dig?)

Tyvärr vet jag inte vilken siffra (1-5) som Du vill sätta på mitt förslag?

Idéen med folkomröstning om postgiro-/teliapengarna är så bra att Dina argument: svårt att avgöra vilka frågor som det skall röstas om och risk att man inte har helhetsbilden, inte är tillräckliga för att släppa förslaget. Nog måste det vara relativt små problem att klara av jämfört med mycket annat, exempelvis EMU-frågan?

Leve nytänkandet!
Nils Allan 
Upp


Hej!

Det är alltid roligt att fundera över demokratifrågor och hur man ska få
medborgarana engagerade i olika politiska frågor.
När jag arbetade med kommunpolitik ansåg jag att man borde utnyttja
kommuninnevånarnas "hemkänsla" och  låta dem delta i olika frågor som känns
viktiga  för närområdet.
Beträffande stora frågor som är av vikt för landets medborgare tycker jag också
att man ska ha folkomröstning i vissa frågor, som påverkar hela landets framtid
-  ex.vis EMU-frågan.
Ditt förslag att dela upp Teliafrågan känns däremot lite konstig att folkomrösta
om. Därför blir mitt svar på den frågan ett TJA.
Om vi ska börja spalta upp olika frågor på det sätt som du skissa. så skulle vi
snart ha folkomröstningar om väldigt många frågor och vad skulle det kosta?
Dessutom kan man börja ifrågasätta om inte hela vårt system med riksdag,
regionen/landsting och kommuner då har spelat ut sin roll som det är organiserat
idag. Men kanhända ska vi mer och mer gå över till regioner och skippa riksdagen
eftersom det är så mycket som bestäms i EU-parlamentet idag??????

Det är i alla fall väldigt viktigt att vi får igång ett större
medborgarengagemang!

MVH
Birgitta Sellén (c)
Tack för Ditt svar!

Du svarade som nummer två. (Se hemsidan http://members.xoom.com/Demokratin/folkomrostning/ . Jag hoppas att Du inte tycker det är fel att jag tog med ett kort på Dig?)

Intressant att läsa Dina tankar om demokratifrågor. Tråkigt däremot att Du inte nappat på förslaget. Inte kan en folkomröstning om exempelvis postgiropengarna göra att beslutsfattare får svårt att kontrollera mängden folkomröstnigar i framtiden? Om idéen visar sig lika förträfflig som jag tror, kommer det naturligtsvis att bli fler och då kommer det att kosta pengar – men i så fall är det väl för att vi anser att det är värt det?

Leve nytänkandet!
Nils Allan 
Upp


Svar: 2 ganska dåligt.
Själva idén med den typen av demokrati vi har är ju att de förtroendevalda ska
representera folket. Jag tycker man ska vara
väldigt försiktig med folkomröstningar. Anta att bara 10% av de röstberättigade
tycker att det är viktigt att rösta om Teliaförsäljningen!
Som du vet är folkomröstningar bara rådgivande i Sverige.
Trots allt är det bättre att medborgarna får rösta vart fjärde år och där göra
en samlad bedöming av all politik.
Att hålla med folkomröstningar kräver ju också att man ska vara hyfsat insatt i
frågan man tar ställning till. Som bekant är
finns ju många alternativ hur staten ska använda inkomsterna av försäljning tex
- avbetalning av statsskulden
- investering i vägar och bredband m.m.

/Mvh dank
Tack för Ditt svar!

Du svarade som nummer tre. (Se hemsidan http://members.xoom.com/Demokratin/folkomrostning/ . Jag hoppas att Du inte tycker det är fel att jag tog med ett kort på Dig? Du fanns ju med på hemsidan redan tidigare. Det gällde en skriftväxling 1995-96 om arbetets betydelse, då Du var den som, i mina ögon, hade den mest flexibla synen på livets mening.)

Tråkigt att Du ännu inte nappat på mitt förslag. "Anta att bara 10 % är intresserade …", "man ska vara hyfsat insatt i" är två tunga argument för att en folkomröstning skall gälla postgiropengarna och inte EMU!! Val vart fjärde år: OK, men detta utesluter inte att det förekommer folkomröstningar däremellan.

Leve nytänkandet!
Nils Allan 
Upp


Hej Nils Allan.

Tack för ditt förslag.
Jag skulle nog trots allt sätta betyg 3 = Tja...

Varför?
Jo, det verkar bra att man kan vara med och bestämma så här efter en slags
lista, men jag är inte säker att det skulle öka delaktigheten och demokratin.
Vad händer med alla som INTE fick det dom ville? Skulle man säga att
"politikerna bryr sig inte ändå" eller? Däremot är det viktigt att partierna
redovisar tydligt vad man ska använda pengarna till. Kristdemokraterna har redan
sagt att statsskulden ska avbetalas.

Men trots allt tycker jag det är bra att du väcker frågan och ser fram emot
redovisningen.

Hälsningar
Johnny Gylling (kd)
Tack så mycket för Ditt snabba och intressanta svar!

Ja, det skulle säkert bli som Du skriver: några skulle fortsätta att klaga. Men jag tror att det skulle bli betydligt färre än det är nu. Naturligtvis beror detta på hur det hela marknadsförs. Därför ser jag inte Dina argument/frågor som särskilt tunga när det gäller att ta ställning till folkomröstningsidéen!

Leve nytänkandet!
Nils Allan 
Upp


Hej

Jag ger förslaget en 2:a i betyg.

Statsbudgeten går inte att behandla vid en folkomröstning, men jag har inget
emot en kampanj där människor uppmanas att ta kontakt med sina förtroendevalda
för att ha synpunkter på vad pengarna skall användas till.
Det som får fler att aktivera sig och därigenom vitalisera demokratin är bra!
Därav betyget 2. Annars hade det fått en etta....

Nej, fördjupa och vitalisera istället demokratin genom att utveckla personvalet!
Tag  bort spärrarna både till riksdag, regionnivå och kommunen. Då tror jag att
fler väljare blir aktiva och likaså politikerna.
Att sätta ett ansikte på politiken måste vara en av de viktigare uppgifterna
just nu.
Vi måste visa att det finns levande och engarerade människor av kött och blod
bakom dessa titlar.
Vi måste förnya det förtroende och kontrakt som finns (eller borde finnas)
mellan väljare och valda.

Möjligtvis låter det som en klysha, men det blir det inte mindre sant av.

Bästa hälsningar Eva Flyborg (fp)

Tack för Ditt snabba och engagera(n)de svar!
Din idé med personval har börjat testas och det är ju positivt att pröva något nytt. Detta utesluter dock inte att man har en folkomröstning om postgiropengarna. Att vitalisera demokratin genom att uppman väljare att kontakta sina representanter och att sätta ett ansikte på politikerna (mitt bidrag se hemsidan http://members.xoom.com/Demokratin/folkomrostning/) och på så vis förnya förtroendet för politikerna, känns däremot inte som något nytt. Det nya är att de folkvalda låter folket vara med och bestämma något de förstår och har åsikter om!

Leve nytänkandet!
Nils Allan

Lycka till!
Jag försöker bidra på mitt sätt och du på ditt.
Eva  
Upp

Tja=3
Eskil Erlandsson
Tack för svaret!
Nils Allan 
Upp

Sätt upp mig på listan över vilka som inte svarat.
Jag ogillar då man "hotar" i den stil Du gjort.

M v h
Rolf Gunnarsson

rolfg.jpg (2424 bytes)
Rolf Gunnarsson (m) har en käck hemsida där han svarar på sina egna frågor. Klicka på bilden.

Tack för svaret!

Tråkigt att mitt "hot" fick Dig att avstå att svara på frågan. Jag hoppas ändå att Du är positivt inställd till idéen att genom en folkomröstning om postgiro-/teliapengarna, minska förtroendeklyftan mellan väljare och valda.

Mvh
Nils Allan 
Upp


Söndag 5 mars

Jag tycker vi ska använda folkomröstningar mer. För att få uppslutning/tilltro är det viktigt att klart kunna säga ja/nej och att de som beslutar följer folkomröstningsresultatet. EMU bör bli nästa folkomröstning, tycker jag. Dina ide´er om utförsäljning av statliga bolag tycker jag nog, ärligt talat, inte passar sig för folkomröstning. Att använda folkomröstning mer får betyget 5. Utförsäljning får nog betyget 2.

Mvh Kenneth Johansson Riksdagsledamot (C)

Tack för ditt svar!
Din (skulle naturligtvis ha vartit "Min") idé är inte folkomröstning om utförsäljning eller inte. Idéen är att väljarna skall vara med och bestämma vad som skall göras med pengarna. Tanken är att detta skulle engagera folk och sätta sprätt på diskussionerna. En folkomröstning om EMU tycker jag inte har samma folkliga förankring, jag tror att det för gemene man är svårt att ta ställning.
Mvh Nils Allan 
Upp

Hej
Tack för ditt mail
Jag kommer att föreslå folkomröstning i Emu-frågan på fredag på den
Socialdemokratiska partikongressen
Just för folklig förankring kring EU-projektet
Mvh
Inger Segelström
Nej, nej, nej,det måste väl vara bättre för demokratin att föreslå en omröstning om hur vi skall använda pengar från utförsäljning av statlig egendom? Ett bättre sätt att visa väljarna förtroende? Ett bättre sätt att förankra politiskt arbete i de breda folklagren? Ett bättre sätt att stimulera den demokratiska debatten? I och för sig utesluter väl inte det ena det andra?
Tack för Ditt svar! Nils Allan  
Upp

Hej!
Tack för ditt mail. Mitt svar blir 2 - 3
B-M Lindkvist (s)
Tack för Ditt svar! Nils Allan   
Upp

Jag tycker det är en mycket dålig idé, alltså en etta.
Jag anser att folkomröstningar ska förbehållas de riktigt
stora frågorna, där riksdagsrepresentationen kan antas
inte spegla folkopinionen på ett bra sätt. Alltför mångs
folkomröstningar i mindre frågor skulle snarare urholka
demokratin än förstärka den.

Med vänlig hälsning
Lars Ohly
Tack för Ditt svar!"Alltför många folkomröstningar i mindre frågor skulle snarare urholka demokratin än förstärka den."? Inadekvat påstående. Förslaget var att ha en folkomröstning om ca 4 miljarder kronor! Att stimulera demokratin genom att ge väljare direktinflytande på saker som de flesta är engagerade i, bygger naturligtvis på att politiker har förtroende för väljarna. Saknas detta är det för politiker en mycket dålig idé.
Med vänlig hälsning Nils Allan
Statsbudgeten omfattar nästan 800 miljarder kronor. Fördelningen av dessa
beslutas av riksdagen vars sammansättning bestäms i allmänna val.
Argumenten för att bryta ut 4 miljarder och säga att dessa ska vara föremål för
en folkomröstningskampanj och folkomröstning skulle knappast leda till högt
valdeltagande och stort intresse - till skillnad till exempel från Sveriges
EU-medlemskap eller deltagande i EMU:s tredje steg.

Ingenting talar för att en folkomröstning enligt ditt förslag skulle vara mer
angelägen
än folkomröstningar om arbetstidsförkortning, biståndet, sjukvården,
pensionärernas villkor, skolan, privatiseringar av offentlig verksamhet eller en mängd andra
frågor som beslutas av Sveriges riksdag. Och med så många folkomröstningar skulle
snart respekten för demokratin urholkas och valtröttheten sprida sig.

Påståendet "alltför många folkomröstningar i mindre frågor skulle snarare urholka
demokratin än förstärka den" är därför i högsta grad adekvat.

Mvh
Lars Ohly
Jag håller med om att det finns många angelägna saker. Därmed inte sagt att jag tror att har (man skulle det naturligtvis ha stått här) måste ha folkomröstningar om allt, bara för att man har folkomröstning i en fråga. Men slår det väl ut, tycker jag förstås det. Jag håller inte med om att en EMU-omröstning leder till högt valdeltagande och stort intresse! Detta är nog kärnpunkten i mitt förslag. Har jag fel i detta, och Du rätt, (om det finns ett större engagemang för EMU-frågan än för mitt förslag) är jag beredd att ändra mig. Skulle Du ändra Dig om jag har rätt?
Mvh Nils Allan
Hej igen!

Jag är inte beredd att föreslå folkomröstningar annat än i de
fall frågan är av yttersta vikt för medborgarna (som är fallet
med en eventuell EMU-anslutning) och riksdagen kan befaras
inte spegla folkopinionen på ett rättvisande sätt (stämmer
också i EMU-frågan). Valdeltagandet i EU-omröstningen
var högt och det finns all anledning att tro att även deltagandet
i en EMU-omröstning väl skulle matcha valdeltagandet i
riksdagsval. Däremot har jag svårt att tro att en folkomröstning
som du föreslår skulle leda till annat än valtrötthet och minskat
förtroende för politiken.

Bästa hälsningar

Lars Ohly 
Hej!
Det är mig helt främmande att en folkomröstning om 4 miljarder kronor skulle leda till valtrötthet. Det känns lika främmande som att politiken skulle få minskat förtroende om politikerna gav väljarna förtroendet att mycket konkret få bestämma vad statens pengar skall användas till!

Däremot känns EMU-frågan alldeles för tung för ett lekmannaavgörande. Jag befarar (men hoppas att jag har fel) att de olika sidorna i debatten kommer att framställa "sin" sida som bäst för alla och "motståndarnas" sida som sämst för alla. Tyvärr (?) är verkligheten mer nyanserad än så. Prata om att skapa politikerförakt!

Nästa gång det blir prat om att aktivera, stimulera och engagera medborgarna kanske det återigen dyker upp ett liknande förslag: testa en folkomröstning om något som ligger alla varmt om hjärtat, om något där människor har olika åsikter, om något som berör alla som någon gång engagerat sig i någon samhällsfråga. Jag hoppas att vår dialog inte fått som följd att Du för alltid har förkastat idéen.

Återigen tack för Ditt engagemang. Jag kommer antagligen att göra en liten sammanfattning av de svar som kommit in, leka lite med siffror (vilka partier de tillhör som svarat) och skicka ut till alla som svarat (idag 22 st).

Mvh
Nils Allan
Upp


Måndag 6 mars

Mitt svar blir en 2.
(Inge Carlsson, s)

Tack så mycket för ditt svar.
Nils Allan
Upp

Svar:2.Vänligen Helena Höij (föräldraledig)
Strongt att Du svarat trots föräldraledigheten. Tack så mycket!
Nils Allan
Upp

Hej,

Jag stöder i princip utvecklingen av att fler frågor avgörs i folkomröstningar.

Huruvida just utförsäljningen av Telia och avgöraandet om de ev resurser som
frigörs är en sådan fråga måste jag fundera vidare på.

Mvh
Kia Andreasson
Tack så mycket för Ditt svar!Hoppas att Du i Dina funderingar kommer fram till att det är ett mycket bra förslag för att sätta fart på den politiska debatten!

Nils Allan
Upp


Svar på frågan: Mycket dåligt

Förslaget stärker inte demokratin, snarare tvärt om.
Jag tycker dock det är mycket bra att många människor tänker på hur man
skall bevara och stärka demokratin. Det behövs många fler som Du.

Vänligen
Cecilia Magnusson
riksdagsledamot
Göteborg
Tack så mycket för Ditt svar!Roligt att Du tycker att engagemanget i sig är bra.Jag utgår ifrån att Du tycker så och inte tolkar min första e-post som Din partikollega Gunnarsson: Han tyckte att jag "hotade" så han ville inte svara?! Nej, vi får väl alla göra så gott vi kan och det innebär också en risk att bli misstolkad. Varför skulle mitt förslag försvaga demokratin?
Undrar Nils Allan
Upp

Ditt förslag är ganska dåligt.
Det finns redan idag regler för hur försäljning av statlig egendom skall
hanteras. Inkommande belopp skall redovisas på inkomsttitel i statsbudgeten.
Beloppet kan inte spenderas hur som helst utan eventuella utgifter måste bredas
av Regeringen och föreläggas Riksdagen på vanligt sätt.
Budgetlagens regler om utgiftstag gäller fortfarande.

Hälsningar Tom Heyman
Tack för Ditt svar!OM riksdag och regering tyckte att mitt förslag (var bra skulle det naturligtvis ha stått här), skulle då de regler och budgetlagen göra att det ändå inte skulle gå att genomföra?
UndrarNils Allan
I så fall måste andra utgifter tas bort eftersom totalbeloppet inte får
överstigas
Hälsningar Tom Heyman 
Upp

Tack för dina synpunkter.Förslaget vill jag ge 3.5.Det är alltid bra med debatt
kring hur demokratin kan utvecklas och att höra folks åsikter i stora och
genomgripande förändringar är också bra. Men var vi sätter gräns för
folkomröstningsfrågor det är svårt. En folkomröstning får inte bli vad ett
opinionsinstitut är, alla måste ha samma möjlighet att deltaga, och olika
intressen skall ha samma ekonomiska möjlighet m.m. Folkomröstningsalternativ bör
därför användas ganska sällan men det måste naturligtvis finnas en möjlighet att
göra interna folkomröstningar i partier, fackföreningar, och andra folkrörelser.

MVH Sven Erik Sjöstrand, riksdagsledamot

Tack för Ditt svar! Jag tycker att de åsikter Du framför inte innebär att det är vettigare att ha en folkomröstning om EMU än det förslag jag lagt fram?
HälsningarNils Allan
Upp

Hej!

Uppskattar din vilja att vitalisera demokratin. Frågan är om ditt förslag är ett
bra sätt. Jag är skeptisk.
En budget är en helhet och det vore inte rimligt att folkomrösta om delar av den
(vilket ditt förslag innebär i praktiken så vitt jag kan förstå det).
Jag har däremot inget emot folkomröstningar i allmänhet, både lokalt och på
riksnivå. Medlemskap i EMU eller EU är politiska vägval som det är fullt riktigt
att folkomrösta om. En del av en budget står däremot mot andra prioriteringar
och då är folkomröstningen ett dåligt demokratiskt instrument.

Mvh,
Jonas R.
Tack för Ditt svar!Dina funderingar om att en folkomröstning om delar av budgeten inte var så bra, fick mig att haja till. Vad är det som hindrar att folkomröstningsresultatet "korrigeras" vid nästa budget som fastslås av riksdagsledamöterna?? Är det tänkbart att resultatet av en folkomröstning skulle påverka partier att ta hänsyn till resultatet vid kommande budgetarbete (att de skulle "rätta sig efter" folkomröstningsresultatet)?
Funderar Nils Allan
Upp

(2).
Jag håller inte med dig om att detta skulle vara viktigare eller intressantare än EMU-omröstningen. Den kommer att ha mycket, mycket större konsekvenser för den enskilde än utförsäljningen. Skulle det ha de konsekvenserna för demokratin som du tror, så hade det kanske varit värt de pengar det kostar att hålla en folkomröstning. Men det finns ju också en risk för att det skulle bli ett mycket lågt valdeltagande och då har man gjort demokratin en björntjänst. Jag tror att vi skall ha fler folkomröstningar, men att vi skall börja använda dem mer på lokal nivå. Jag tror att det skulle engagera fler människor och det skulle vara svårare att inte ha någon åsikt i en lokalfråga.
Mvh Willy Söderdahl (v)
Tack för Ditt svar (och ursäkta att jag inte upptäckte det direkt.)

Jag tror att mitt förslag skulle engagera mer än EMU-frågan. Därmed inte sagt att EMU-frågan skulle vara mindre viktig eller mindre intressant, men den är mer komplicerad. Den är alltför invecklad för att man skall orka sätta sig in i den. (Kanske är jag orättvis när jag på detta sätt dömer andra efter mig själv?)

Risken med lågt valdeltagande finns (som jag antar vid alla folkomröstningar såväl lokala som centrala), men uppläggningen skulle vara så att då får de som väl röstar mer att säga till om - pengarna fördelas proportionellt efter antal röstdeltagare. Blir det då mer än 349 stycken som röstar så blir det fler än idag som är med och tar de slutgiltiga besluten.

Mitt förslag motsätter inte fler lokala folkomröstningar som naturligtvis också är ett sätt att vitalisera demokratin.
Leve nytänkandet!
Nils Allan
Upp


Onsdag 8 mars
Hej,
 mitt svar är 1 ( d v s  ett dåligt förslag )
Motiv: den förstärkning av statens kapital som ev. försäljningar medför
ska användas till att minska statens skuld och därmed minska över-
vältringen av skulden till  framtida generationer d v s de yngre och ännu inte
födda.
mvh
Torgny Danielsson (s) 
Tack för Ditt svar.
Är detta redan bestämt?
Undrar
Nils Allan
Hej,
jag redogjorde bara för mina synpunkter.
mvh
Torgny D
Upp

Min uppfattning är att den fråga du föreslår för folkomröstning lämpar sig
utmärkt för den representativa demokratin att ta hand om eftersom nyttjandet av
pengarna har ett utpräglat helhetsperspektiv, saknar konstitutionella
implikationer och dessutom inte splittar partierna. Folkomröstningar är
definitionsmässigt inte mer demokratiska än beslut i de valda församlingarna.

Med vänlig hälsning

Henrik Landerholm (m) 
Tack för Ditt svar!

Är jag helt korkad när jag tycker att argumenten Du nämner kan användas FÖR en folkomröstning? Helhetsperspektivet tror jag är det som mest skiljer de som har att fatta beslut och de som bara står bredvid och har åsikter. Det är lätt att ha åsikter i en lösryckt fråga sett ur ett perspektiv, om man inte behöver bry sig om helheten. Utmärkt ju fler som måste ta ställning till helheten! Att frågan saknar konstitutionella implikationer (tack för ett nytt ord!) måste väl vara en stor fördel för den parlamentariska demokratins fortsatta arbete? Sedan vore det väldigt intressant, för såväl partier som för andra, att jämföra utfallet i folkomröstningen med resultaten av riksdagsvalen.
Mvh Nils Allan
Upp


En tvåa! Visserligen vore det ett sätt att stimulera demokratin, men det är nog
trots allt vi folkvalda som också måste ta ett ansvar för fattade beslut.
Tycker man vi misslyckas har man möjlighet att avsätta oss vart fjärde år.
Med (v)änlig hälsning!
Sture Arnesson
Tack för Ditt svar!Jag antar att detta gäller Din inställning till folkomröstningar över huvudtaget, inklusive EMU? Men det gläder mig att Du i alla fall skriver att det vore ett sätt att stimulera demokratin. Det är många som inte ens har den insikten!

Hälsningar Nils Allan
Upp


Fredag 10 mars
Bäste Nils-Allan
Jag är tyvärr negativt inställd till din idé. Jag tror att det är ett bättre
sätt att kanalisera folkets vilja genom en representativ demokrati.
Folkomröstningar tror jag man ska spara till synnerligen viktiga frågor. Ett
alltför flitigt användande av folkomröstningsinstitutet riskerar att leda till
ett lägre valdeltagande. Då tror jag att det mycket blir samhällets sämst
ställda som hamnar utanför beslutsfattandet. Det är också i stor utsträckning de
som behöver frukterna som kan skördas av eventuell utförsäljning.
Följdaktligen blir mitt betyg; 1.
Mvh Martin Nilsson 
Tack för Ditt intressanta svar!

En omröstning om postgiro-/teliapengarna innebär inte att det blir ett alltför flitigt användande av folkomröstningsinstitutet.

Du gör en intressant koppling till samhällets sämst ställda och att de vid en folkomröstning skulle hamna utanför beslutsfattandet. Och att det är de som i stor utsträckning behöver frukterna från en utförsäljning. I egenskap av socialarbetare med socialbidrag som arbetsuppgift, är jag något skeptisk till politikers vilja att utöka hjälpen till de som har det allra sämst ställt. I mitt privata remissvar (som ligger utlagt på min hemsida http://members.xoom.com/Demokratin/folkomrostning/ under skrivelser) om förslaget till socialbidragslag går jag igenom några av de bestämmelser som gör att socialbidragstagare missgynnas i förhållande till andra. Därför har jag svårt att tro att en folkomröstning ytterligare skulle förvärra för denna grupp. Det förefaller mig tvärtom så att en sådan skulle stimulera flera att engagera sig mer i politiska frågor.
Mvh
Nils Allan
Upp


Onsdag 15 mars
Nej jag tycker inte man ska folkomrösta om de pengar staten får in på sina
försäljningar.
Idéen är varken bra eller dålig.
Den väcker snarare frågan varför folkomrösta om just detta?

vänligen
Lennart Värmby (v)
Tack för ditt svar!Svaret på din motfråga "Varför just detta?" är att just detta (att konkret få bestämma vart pengar skall satsas) är något som jag tror engagerar de flesta och att det därför skulle bidra till att öka det politiska intresset.
Nils Allan
Upp

Torsdag 16 mars
Skall man folkomrösta om delar av budgeten så skulle man lika gärna folkomrösta
om hela. Budgeten är ju en helhet där det hela tiden handlar om svåra
avvägningar och val. Man måste ha en diskussion om helheten innan man kan ta
diskussionene om enstaka delar.

Ingegerd Saarinen (mp)
Tack för ditt svar!För att fånga upp det stora politiska intresse som finns hos allmänheten, tror jag att det är nödvändigt att gå från detalj till helhet.
Nils Allan
Upp

Mitt svar på frågan om den föreslagna folkomröstningen blir siffran 2.

Hälsningar
Rose-Marie Frebran (kd)
Tack för ditt svar!Nils Allan
Upp

Hej,

Mitt betyg är: 1

Ditt föreslagna upplägg kommer att bjuda på
såväl administrativa som tolkningsmässiga problem.

Din underliggande tanke att stimulera det politiska
engagemanget och stärka demokratin är i och för
sig god.

Av såväl praktiskt/administrativa som tolknings-
mässiga skäl har vi i vårt land styrt in oss mot en
modell med representativ demokrati som i och
för sig lämnar utrymme för förbättringar.

Jag föreställer mig att det lätt skulle kunna uppstå
kaos om alla vid varje tillfälle skulle vara med och
bestämma om allt som rör det offentliga från vilka
frågor som skall tas upp, hur de skall formuleras
och avgränsas till beslutens materiella innebörd.

IT-åldern borde kunna öppna för vissa lösningar
men även där kommer vi att stöta på problem av
t ex praktisk, tolknings-, legitimitets- och kontroll-
mässig natur.

I Schweiz har man ju sedan länge erfarenhet av
många såväl nationella som kantonala folkomröst-
ningar. Erfarenheterna är inte odelat positiva och
valdeltagandet pendlar mellan 30-40% beroende
på ämnets natur, vilket bl a dels röjer ett måttligt
intresse, dels försvagar legitimiteten.

Det finns mycket att anföra om demokrati och de-
mokratiutveckling. Av tidsskäl får jag emellertid
nöja mig med ovanstående kommentarer denna
gång.

Med vänlig hälsning
Henrik S J (m) 
Tack så mycket för ditt engagera(n)de svar!
Det är väldigt intressant för en gräsrot att få svar från några av er riksdagsledamöter (hitintills 29 st!) och ta del av era åsikter om mitt förslag. Jag håller med om att det skulle bli stora administrativa och tolkningsmässiga problem, men tror inte att dessa skulle vara omöjliga att lösa?

"Om alla vid varje tillfälle skulle vara med och bestämma" skulle det säkert bli kaos, men detta var inte mitt förslag, varför påpekandet inte är särskilt adekvat i den här diskussionen?

Eftersom friare individer i samverkan under eget ansvar växer och stärker samhällets grundvalar, känns det angeläget att ta tillvara det politiska intresse som finns ute bland allmänheten. Det är väl inte otänkbart att en första TV-sänd omröstning vad gäller vilka alternativ som skall få chansen att vara med i en folkomröstning, skulle locka lika många engagerade som Melodifestivalen?

Återigen tack för Ditt svar. Jag utgår ifrån att det speglar ditt intresse för demokrati och inte att du, som din partikollega Gunnarsson, upplevde min förfrågan som ett hot!?! (Vilket jag i och för sig tyckte var ganska roligt, uppleva min hemsida - 10 träffar förutom mig själv! -som ett hot :-)
Mvh Nils Allan
Upp


Fredag 17 mars
2
(Jan Backman, m)
Tack!
Nils Allan
Upp
 
Tisdag 21 mars
Hej.
Hoppas att allt är bra hemma i Molkom! Jag sitter nu här i riksdagen och
besvarar en del mail som jag ej hunnit svara på tidigare.  Angående din fråga om
folkomröstningar så blir det en 2 från min sida. Jag anser att vi även
fortsättningsvis ska använda folkomröstningsmöjligheten i begränsad omfattning
och när det är mycket viktiga frågor som ska avgöras.

Ha det så bra så länge!
Vänliga hälsningar Lisbeth.
Tack för ditt svar!Jo tack det är bra i Molkom. Jag är imponerad av alla ni riksdagsledamöter (du är den 29:e) som svarat på min e-post! Tyvärr har inte mitt förslag mötts av några storartade ovationer, men jag tror ändå att detta är en kanongrej för att fånga upp det stora politiska intresse som finns hos allmänheten.
Nils Allan
Upp

Måndag 3 april
Hej!
Tack för ditt mail!
Jag anser att det inte är nödvändigt med en folkomröstning om hur
utförsäljningspengarna ska användas. Folkomröstningar brukar genomföras
när man inom partierna är oense i en fråga. Jag och mitt parti vill
använda resurserna till att bygga ut den digitala infrastrukturen i hela
landet.
Däremot håller jag helt med dig om att vi ska ha en folkomröstning om
EMU-frågan - en fråga som svenska folket inte fått ta ställning.
Klyftan mellan förtroendevalda och väljare är en allvarlig fråga, och jag
tror att vi löser den bäst genom att bli bättre på att kommunicera. Alla
politiska partier kan bli bättre på att föra dialog med väljarna mellan
valen.
I Centerpartiet håller vi på att utveckla våra metoder och verktyg för att
nå ut med vårt budskap och väcka engagemang i olika frågor. Inte minst den
nya tekniken erbjuder många nya spännande möjligheter som vi tänker ta
till vara.

Hälsningar
Lennart Daléus
Tack så mycket för ditt svar på folkomröstningsfrågan!
Tyvärr, var tydligen min idé lite otydligt utformad. Idéen är att det för demokratins skull är betydligt bättre med en folkomröstning om någonting som engagerar folk, någonting som människor har klara åsikter om, än om någonting, för var man, så ogreppbart som EMU. Kanske ökar klyftan mellan väljare och förtroendevalda om folk får vara med och bestämma om ett av de mest svårbegripliga spörsmålen, medan ni förtroendevalda tar hand om mindre komplicerade frågor?

Du skriver om den nya teknikens spännande möjligheter, att förtroendeklyftan kan minskas genom att vi blir bättre på att kommunicera och att Centerpartiet håller på att utveckla metoder och verktyg för detta. Kanske kan min lilla hemsida (http://members.xoom.com/Demokratin/folkomrostning/) ge en liten vink om hur ni lyckats med detta? (Jag är glatt överraskad över att så många har svarat över huvud taget. Att ett parti tom kommit upp i en svarsfrekvens på mer än 20 % måste väl vara imponerande för alla?)
Med vänlig hälsning
Nils Allan
Upp